Nabór do projektu w roku szkolnym 2018 / 2019.

2019-01-29

Drodzy Uczniowie!


Od 29 stycznia do 8 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie rozpoczyna kolejny nabór do projektu w roku szkolnym 2018 / 2019.

Zapraszamy do zapisów na darmowe kursy, zajęcia językowe w I półroczu 2019r.oraz na staże w okresie lipiec- sierpień br. Udział w projekcie gwarantuje zdobycie dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie zaprasza na :

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKOWANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH:

 •           SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGE­TYCZNYCH
 •           OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

 

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

 •           PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
 •           MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
 •           PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
 •           MONTAŻ I OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 •           MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

 

KURSY Z OPROGRAMOWAŃ INŻYNIERSKICH:

 •           OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 •           OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
 •           OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
 •           OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO — OSN

 

DODATKOWO:

 •           ZAJĘCIA JĘZYKOWE
 •           MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE U PRACODAWCÓW W OKRESIE LIPIEC -SIER­PIEŃ
 •           WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE
 •           WYJAZDY NA TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE
 •           DORADZTWO ZAWODOWE

    

Wszelkie informacje dostępne są na stronach :

 • http://www.pcechrzanow.edu.pl/
 • http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/

 • http://www.zs.libiaz.pl/

 • oraz w biurze projektu u koordynatora.

    

  Załączniki  (link): 

 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

   

  Załącznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  Załącznik nr 2. Zakres danych osobowych powierzonych do uczestnictwa Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu

  Załącznik nr 4. Formy wsparcia

  Załącznik nr 5. Zaświadczenie ze szkoły

    

  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru: 

  - osobiście w biurze projektu pokój numer 14,Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Fabryczna - za pośrednictwem specjalistów ds. rekrutacji: w Powiatowym Centrum Edukacyjnym

  w Chrzanowie Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu Pani Agnieszki Król

  - za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich ( decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu)

  Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul.Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09