Godziny dyżurów

PSYCHOLOG

mgr Sabina Fołta-Niedzielczyk


GODZINY PRACY


WTOREK 10:00 - 13:00

WTOREK I ŚRODA 14:00 - 18:00
dyżur w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Chrzanowie