Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.09.2022 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

9.00   klasy pierwsze Technikum Nr1, Szkoły Branżowej 

          I Stopnia 

10.30   pozostałe klasy  Technikum Nr1, Szkoły Branżowej 

          I Stopnia 

17.00 klasa pierwsza Szkoły Branżowej II Stopnia 

23.06.2023 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

 28.04.2023 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

kl. IV Technikum(po gimnazjum: IV Ta, IV Tb ) 

 

FERIE IPRZERWY ŚWIĄTECZNE 

23.12.2022 ÷ 31.12.2022 

Zimowa przerwa świąteczna 

30.01.2023 ÷ 12.02.2023 

Ferie zimowe 

06.04.2023 ÷ 11.04.2023 

Wiosenna przerwa świąteczna 

24.06.2023 ÷ 31.08.2023 

Ferie letnie 

 

PODZIAŁ NA OKRESY/SEMESTRY 

dla klas zdających egzamin maturalny (kl. IV Technikum Nr 1) 

01.09.2022 ÷ 14.12.2022 

okres  I  kl. IV Technikum (po gimnazjum: IV Ta, 

 IV Tb ) 

15.12.2022 ÷ 28.04.2023 

okres II  kl. IV Technikum (po gimnazjum: IV Ta, 

IV Tb ) 

 

PODZIAŁ NA SEMESTRY 

dla klas nie objętych w roku szkolnym 2022/2023egzaminem maturalnym 

01.09.2022 ÷ 27.01.2023 

semestr I 

30.01.2023 ÷ 23.06.2023 

semestr II 

 

EGZAMIN  MATURALNY 

kl. IV Technikum Nr 1  wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY  KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

wg harmonogramu ustalonego przez  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE 

I półrocze  roku szkolnego 2022/2023 

15.12.2022 

klasy IV Technikum (po gimnazjum: IV Ta, IV Tb ) 

27.01.2023 

pozostałe klasy 

15.02.2023 

podsumowująca I półrocze 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE 

II półrocze roku szkolnego 2022/2023 

21.04.2023 

klasy maturalne(kl. IV Technikum po gimnazjum: 

 IV Ta, IV Tb) 

16.06.2023 

pozostałe klasy 

29.06.2023 

podsumowująca rok szkolny 2022/2023 

  
DODATKOWO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

w roku szkolnym 2022/2023 

31.10.2022 (poniedziałek)  

02.05.2023 (wtorek) 

09.06.2023 (piątek)