Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/202201.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

24.06.2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

29.04.2022

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych 

kl. IV Technikum Nr 1 

 

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

 

23.12.2021 ÷ 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

17.01.2022 ÷ 30.01.2022

Ferie zimowe

14.04.2022 ÷ 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2022 ÷ 31.08.2022

Ferie letnie

 

PODZIAŁ NA OKRESY/SEMESTRY

dla klas zdających egzamin maturalny 

(kl. IV Technikum Nr 1)

 

01.09.2021 ÷ 20.12.2021

okres  I  kl. IV technikum

21.12.2021 ÷ 29.04.2022

okres II  kl. IV technikum

 

PODZIAŁ NA SEMESTRY

dla klas nie objętych w roku szkolnym 2021/2022 egzaminem maturalnym

 

01.09.2021 ÷ 14.01.2022

semestr I

01.02.2022 ÷ 24.06.2022

semestr II

 

EGZAMIN  MATURALNY

kl. IV Technikum Nr 1

 

wg harmonogramu ustalonego 

przez  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

    

wg harmonogramu ustalonego

 przez  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE

I półrocze  roku szkolnego 2021/2022

 

20.12.2021

klasy IV Technikum

14.01.2022

pozostałe klasy

07.02.2022

podsumowująca I półrocze

 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE

II półrocze roku szkolnego 2021/2022

 

22.04.2022

klasy maturalne (kl. IV Technikum)

15.06.2022

pozostałe klasy

28.06.2022

podsumowująca rok szkolny 2021/2022DODATKOWO

w roku szkolnym 2021/2022

 

11.09.2021 sobota pracująca, za dzień wolny12.11.2021 r. (piątek)

17.06.2022 piątek po Bożym Ciele, do odpracowania w sobotę 04.06.2022 r.

 (Święto szkoły)