Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024                                                                                        

  

04.09.2023

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

21.06.2024

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.04.2024

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

kl. V Technikum i II kl. Szkoły Branżowej II Stopnia

 

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

 

23.12.2023 ÷ 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

12.02.2024 ÷ 25.02.2024

Ferie zimowe

28.03.2024 ÷ 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2024 ÷ 31.08.2024

Ferie letnie

 

PODZIAŁ NA SEMESTRY

dla klas zdających egzamin maturalny

(kl. V Technikum Nr1 i kl. II Szkoły Branżowej II Stopnia)

 

04.09.2023 ÷ 15.12.2023

semestr I kl. V Technikum;

semestr III kl. II Szkoły Branżowej II Stopnia

18.12.2023 ÷ 26.04.2024

semestr II kl. V Technikum;

semestr IV kl. II Szkoły Branżowej II Stopnia

 

PODZIAŁ NA SEMESTRY

dla klas nie objętych w roku szkolnym 2023/2024 egzaminem maturalnym

  

04.09.2023 ÷ 12.01.2024

semestr I

15.01.2024 ÷ 21.06.2024

semestr II

  

EGZAMIN MATURALNY

kl. V Technikum Nr 1 i kl. II Branżowej Szkoły II Stopnia

 

wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

  

wg harmonogramu ustalonego  przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE

I semestr roku szkolnego 2023/2024

 

15.12.2023

klasy V Technikum i kl. II Szkoły Branżowej II Stopnia

12.01.2024

pozostałe klasy

31.01.2024

podsumowująca I semestr

 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE

II semestr roku szkolnego 22023/2024

 

22.04.2024

klasy V Technikum i kl. II Szkoły Branżowej II Stopnia

12.06.2024

pozostałe klasy

26.06.2024

podsumowująca rok szkolny 2023/2024

  

DODATKOWO DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

w roku szkolnym 2023/2024

 

02.05.2024 (czwartek)

31.05.2024 (piątek)