Wolontariat

         Podsumowanie pracy Wolontariatu 2021/2022

    Wrzesień 2021

 • pomoc bezdomnym w Katowicach we współpracy z Siostrami Misjonarkami Miłości (19.09.)

 • zorganizowanie akcji:  „Armia Janka” na rzecz chorego Janka (5.09.)

 • Akcja charytatywna pt.: „ Pomagając innym pomagasz sobie” a w tym: „Dzieciaki czekają na pluszaki” ( 18.09.)

 • Montaż słowno-muzyczny pt.: „Non Possumus” o bł. Prymasie  Stefanie Wyszyńskim ( 27.09.)

 • Spotkanie z Kapucynem misjonarzem z Republiki Centralnej Afryki  Robertem Wieczorkiem pt.: „ Praca misjonarza w Afryce” (30.09.)

  Październik 2021

 • Spotkanie z misjonarzem z Afryki Robertem Wieczorkiem dla klas czwartych (1.10.21)

 • Zbiórka charytatywna na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego ( 10.10.21)

 • Gazetka szkolna okolicznościowa  z okazji Dnia Papieskiego

 • Pomoc bezdomnym w Katowicach we współpracy z Siostrami Misjonarkami Miłości (24.10.)

  Listopad 2021

 • Udział młodzieży w kolejnych  niedzielach  misyjnych  i pomoc w kweście na rzecz misji w Sudanie misjonarza Roberta Wieczorka  w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, Parafii Świętego Mikołaja w Chrzanowie,  Parafii Św. Elżbiety w Jaworznie, Parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu (8,15,29.11.21)

  Grudzień 2021/Styczeń 2022

 • Przygotowanie i zaprezentowanie  jasełek pt.: „Betlejemska noc w muzeum” - dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły (16,17.12.21)

 • Prezentacja jasełek pt.; ”Betlejemska noc w muzeum”  w Kościele Emaus w Krakowie ( 9.01.22)

 • Przedstawienie jasełek w Parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu.(16.01.22)

 • Zakończenie akcji: „Dzieciaki czekają na pluszaki” i „Dla bezdomnego coś ciepłego” przekazanie  ciepłych rzeczy na rzecz bezdomnych w Katowicach i do Domu Samotnej Matki też w Katowicach ( Zbiórka odbywała się we współpracy ze Szkołami Podstawowymi w Libiążu i Trzebini).  (28.12.21)