Wolontariat

Plan pracy wolontariatu – 2022/23

Wrzesień
- spotkanie organizacyjne ( przedstawienie planu pracy; wybór przewodniczącego)
- spotkanie z koordynatorem wolontariatu Damianem Zegadło pt.: „ Jak przygotować proces
rekrutacji i edukacji wolontariuszy?”
- co tygodniowe spotkania wolontariatu w sali nr 25 (sprawy bieżące)
- co miesięczna pomoc bezdomnym w Katowicach we współpracy z Siostrami Misjonarkami
Miłości w Katowicach.

Październik / Listopad
- Kontynuacja współpracy ze Starym Teatrem w Krakowie; udział w warsztatach teatralnych
w Krakowie.
- Nawiązanie współpracy z Centrum Wolontariatu Misyjnego im. Heleny Kmieć w Trzebini.
- Akcja charytatywna pt.: „Pomagamy Ukrainie ”- nawiązanie współpracy z misjonarzem ks
Maciejem Gierulą proboszczem z Parafii w Buczy na Ukrainie.
- Zbiórka charytatywna na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego
Gazetka szkolna okolicznościowa z okazji Dnia Papieskiego.
Grudzień/Styczeń
- Akcja: „Święty Mikołaj w Domu Dziecka” w Chrzanowie.

- Nawiązanie współpracy z Wolontariatem

- Spotkanie z p. Konradem Ciempką przedstawicielem Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w
Potrzebie (PKWP).
- Przygotowanie i zaprezentowanie jasełek w reżyserii aktora Marcina Kobierskiego
społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
Luty/marzec
- Akcja pt: „Wyślij pączka do Afryki”, kontynuacja współpracy z Fundacją „Kapucyni i misje”.
- Współorganizowanie rekolekcji wielkopostnych w szkole i na terenie Parafii Matki Bożej
Ostrobramskiej w Chrzanowie.

- Akcja charytatywna pt.: „Opatrunek na ratunek”; kontynuacja współpracy z Fundacją
Redemptoris Misssio w Poznaniu.
Kwiecień
- Akcji „Solidarni z Ukrainą” zorganizowanie zbiórek na rzecz Uchodzców z Ukrainy.
- udział wolontariuszy i maturzystów w pielgrzymce do Częstochowy;
Maj /czerwiec

- Spotkanie z biblistą ks. dr Wojciechem Węgrzyniakiem w ramach Tygodnia Biblijnego.
- Akcja pt: „Ciasteczko dla drugiego”; wspieramy pracę misyjną Serafitek w Domu Dziecka w
Boliwii.

Opiekun
sMałgorzata Syjud

         Podsumowanie pracy Wolontariatu 2021/2022

    Wrzesień 2021

 • pomoc bezdomnym w Katowicach we współpracy z Siostrami Misjonarkami Miłości (19.09.)

 • zorganizowanie akcji:  „Armia Janka” na rzecz chorego Janka (5.09.)

 • Akcja charytatywna pt.: „ Pomagając innym pomagasz sobie” a w tym: „Dzieciaki czekają na pluszaki” ( 18.09.)

 • Montaż słowno-muzyczny pt.: „Non Possumus” o bł. Prymasie  Stefanie Wyszyńskim ( 27.09.)

 • Spotkanie z Kapucynem misjonarzem z Republiki Centralnej Afryki  Robertem Wieczorkiem pt.: „ Praca misjonarza w Afryce” (30.09.)

  Październik 2021

 • Spotkanie z misjonarzem z Afryki Robertem Wieczorkiem dla klas czwartych (1.10.21)

 • Zbiórka charytatywna na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego ( 10.10.21)

 • Gazetka szkolna okolicznościowa  z okazji Dnia Papieskiego

 • Pomoc bezdomnym w Katowicach we współpracy z Siostrami Misjonarkami Miłości (24.10.)

  Listopad 2021

 • Udział młodzieży w kolejnych  niedzielach  misyjnych  i pomoc w kweście na rzecz misji w Sudanie misjonarza Roberta Wieczorka  w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, Parafii Świętego Mikołaja w Chrzanowie,  Parafii Św. Elżbiety w Jaworznie, Parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu (8,15,29.11.21)

  Grudzień 2021/Styczeń 2022

 • Przygotowanie i zaprezentowanie  jasełek pt.: „Betlejemska noc w muzeum” - dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły (16,17.12.21)

 • Prezentacja jasełek pt.; ”Betlejemska noc w muzeum”  w Kościele Emaus w Krakowie ( 9.01.22)

 • Przedstawienie jasełek w Parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu.(16.01.22)

 • Zakończenie akcji: „Dzieciaki czekają na pluszaki” i „Dla bezdomnego coś ciepłego” przekazanie  ciepłych rzeczy na rzecz bezdomnych w Katowicach i do Domu Samotnej Matki też w Katowicach ( Zbiórka odbywała się we współpracy ze Szkołami Podstawowymi w Libiążu i Trzebini).  (28.12.21)