Dyrekcja ZST "FABLOK"

mgr Agnieszka Siejka-Lasoń - dyrektor ZST „FABLOK”

mgr Anna Wielgus - wicedyrektor ZST „FABLOK”

mgr Katarzyna Jura - kierownik praktycznej nauki zawodu

 mgr inż. Marcin Kowal - kierownik warsztatów szkolnych CKZ

 

Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024

mgr Tomasz Bieda

mgr Agata Bolek

mgr Beata Curlej-Stokłosa

mgr Olga Dębska

mgr inż. Bogusław Dudek

mgr Agnieszka Dyba

mgr Sabina Fołta-Niedzielczyk

mgr Piotr Góralczyk

mgr Patrycja Hochbaum

mgr Kamila Krawczyk

mgr inż. Maciej Krzeczek

mgr Agnieszka Kulig

mgr Katarzyna Lasoń

mgr Kamil Likus

mgr Danuta Maciuba

mgr inż. Zbigniew Maciuba

mgr Michał Marcinowski

mgr Edyta Mastalska

mgr Beata Maśko

mgr inż. Leszek Miśliński

mgr Paweł Olszowski

mgr Tomasz Ostrowski

inż. Piotr Pawłowski

mgr inż. Radosław Piela

mgr Genowefa Pietrzyk

mgr Michał Rapka

mgr Marzena Rejdych

mgr Paweł Ryba

mgr Ewa Saługa

mgr Stella Sawczuk-Chęcińska

mgr Teresa Sławiec

mgr inż. Dariusz Sojka

s. mgr Małgorzata Syjud

mgr Iwona Waśko-Zawadzka

mgr Łukasz Zając

mgr Magdalena Żochowska

Plan dyżurów kierownictwa

 Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie

 w roku szkolnym 2023/2024

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.15 – 11.00

mgr Anna Wielgus

11.00 – 15.00

mgr Katarzyna Jura

7.15 – 15.00

mgr Anna Wielgus

 

7.15 – 11.00

mgr Katarzyna Jura

11.00 – 15.00

mgr Anna Wielgus

7.15 – 11.00

mgr Anna Wielgus

11.00 – 15.00

mgr Katarzyna Jura

 7.15 – 15.00

mgr Katarzyna Jura

 

 

Godzina dostępności
ważna od 23.10.2023 r.

imię i nazwisko

dzień i godzina

rodzaj zajęć dostępności

mgr Agata Bolek

czwartek 12:10 - 12:55

konsultacje, doradztwo zawodowe

mgr Tomasz Bieda

wtorek 12:05 - 13:05
(co dwa tygodnie)
 

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Olga Dębska

środa 12:15 - 12:45

piątek 14:00 - 14:30

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr inż Bogusław Dudek

 

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Agnieszka Dyba

piątek 10:30 - 11:15

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Sabina Fołta-Niedzielczyk

poniedziałek 12:00 - 12:45

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Piotr Góralczyk

poniedziałek 12:05 - 13:05

konsultacje dla uczniów, informacje dla rodziców

mgr Patrycja Hochbaum

poniedziałek 11:00 - 12:00
(co dwa tygodnie)

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Kamila Krawczyk

czwartek 9:20 - 10:20

konsultacje dla uczniów, informacje dla rodziców

mgr inż. Maciej Krzeczek

 

konsultacje dla uczniów, informacje dla rodziców

mgr Agnieszka Kulig

wtorek 10:05 - 11:05

dostępność dla uczniów i rodziców

mgr Katarzyna Lasoń

wtorek  8:15 - 9:15

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Danuta Maciuba

środa 9:20 - 9:50

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr inż. Zbigniew Maciuba

środa 15:00 - 15:30

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Michał Marcinowski

wtorek 14:40 - 15:40

  konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Edyta Mastalska

czwartek 10:20 - 11:05

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Beata Maśko

czwartek 11:05 - 12:05

konsultacje dla uczniów i rodziców 

mgr inż. Leszek Miśliński

środa 12:00 - 13:00

konsultacje dla uczniów i rodziców oraz przygotowanie uczniów 4 kl. el. do egzaminów zawodowych

mgr Paweł Olszowski

poniedziałek 11:10 - 12:10

konsultacje dla uczniów i  rodziców

mgr Agnieszka Osiecka

piątek 8:00 - 9:00

konsultacje dla uczniów i  rodziców

mgr Tomasz Ostrowski

środa 18:10 - 18:55

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr inż. Radosław Piela

piątek 16:25 - 17:25

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Genowefa Pietrzyk

wtorek 13:05 - 14:05

piątek 8:25 - 9:10

konsultacje dla uczniów i rodziców

zajęcia dodatkowe dla maturzystów

mgr Michał Rapka

czwartek 10:05 - 10:35

konsultacje dla uczniów, informacje dla rodziców

mgr Marzena Rejdych

poniedziałek 15:40 - 16:25

 wtorek 12:10 - 12:25 

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Paweł Ryba

wtorek 12:00 - 13:00

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Ewa Saługa

poniedziałek 10:05 - 11:05 

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr inż. Dariusz Sojka

środa 17:15 - 18:00

konsultacje dla uczniów i rodziców

s. mgr Małgorzata Syjud

środa 12:55 - 13:55

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Iwona Waśko-Zawadzka

wtorek 11:10 - 12:00

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Łukasz Zając

Wtorek 7:20 - 8:20

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Magdalena Żochowska

środa 9:10 - 10:10

konsultacje dla uczniów i rodziców, konsultacje dla maturzystów 

mgr Agnieszka Siejka-Lasoń

czwartek 10:20 - 11:05

dostępność  dla uczniów i rodziców

mgr Anna Wielgus

czwartek 11:15 - 12:00

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr Katarzyna Jura

wtorek 13:05 - 13:50

konsultacje dla uczniów i rodziców

mgr inż. Marcin Kowal

czwartek 12:30 - 13:30

dostępność dla uczniów i rodziców