Dyrekcja i nauczyciele

mgr Agnieszka Siejka-Lasoń - dyrektor ZST „FABLOK”

mgr Sławomir Tomaszek - wicedyrektor ZST „FABLOK”

 mgr inż. Marcin Kowal - kierownik warsztatów szkolnych CKZ

 

mgr inż. Marek Bator

mgr Tomasz Bieda

mgr Agata Bolek

mgr Olga Dębska

mgr inż. Maria Faryńska

mgr Piotr Góralczyk

mgr Maria Issakiewicz

inż. Kazimierz Jachimczyk

mgr Katarzyna Jura

mgr Agnieszka Knapik

mgr inż. Maciej Krzeczek

mgr Jadwiga Kubicka

mgr Agnieszka Kulig

mgr inż. Zbigniew Maciuba

mgr Michał Marcinowski

mgr Beata Maśko

dr inż. Marcin Matyjasik

mgr inż. Leszek Miśliński

mgr Marcin Nieroda

mgr Paweł Olszowski

mgr Mariola Paliwoda

mgr Genowefa Pietrzyk

mgr Anna Prochwicz

mgr Michał Rapka

mgr Marzena Rejdych

mgr Paweł Ryba

mgr Ewa Saługa

s. mgr Małgorzata Syjud

mgr inż. Konrad Szczurek

mgr Anna Wielgus

mgr Agata Wierzbic

mgr Wioletta Wojewoda

mgr Mariola Wójcik

mgr Ewa Zuber