Samorząd szkolny

Zarząd SU na rok szkolny 2022/23:

Przewodniczący: Nikodem Suder kl. 4ta
Z-ca 1: Kamila Kuchta kl. 4tm
Z-ca 2: Wojciech Podstawny kl. 1 bsa
Skarbnik: Kamila Chudy kl. 4ta
Sekretarz: Igor Bobowski kl. 1
 
Opiekun: Marzena Rejdych