Biblioteka

Godziny pracy

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK"

w roku szkolnym 2022/2023

 

mgr Agata Bolek ( od 28.11.2022 r.)

Wtorek 09:20 - 13:45
Piątek 08:25 – 10:00

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------