Uczelnie

UCZELNIE WYŻSZE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

  • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie;

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie