Uczelnie

WSPÓŁPRACUJEMY Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI 

  • Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

  • Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie;

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie

  • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu