Ważne adresy

Ważne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc (bezpłatną):

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

tel. 32 624 12 70,

fax. 32 624 12 70

e-mail: pppchrzanow@post.pl

www.ppp.powiat-chrzanowski.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

ul. Topolowa 16

32-500 Chrzanów

tel/fax 32/624-11-30

email: pcpr@powiat-chrzanowski.pl

(parter, pok. 32)

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/3

32-500 Chrzanów

Kontakt telefoniczny

sekretariat: (32) 646 71 88 wewnętrzny 31

do interwentów: (32) 646 71 85

Kontakt mailowy

e-mail: poik.chrzanow@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów

Sekretariat

tel.:    32-735-69-10

fax.:   32-735-69-02

e-mail: sekretariat@ops.chrzanow.pl

 

Telefon zaufania: 32 735 69 03

 

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie. Ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków E-mail: poradnia@monar.krakow.pl

TELEFONY DYŻURNE:

12 430 61 35 (terapeuta dyżurny)

514 346 538 

516 531 773 

 

Siedziba Stowarzyszenia MONAR

ul. Nowolipki 9B

00-151 Warszawa

tel.: (22) 635 95 09

(22) 635 13 26

(22) 635 94 37

e-mail: biuro@monar.org

 

INFOLINIA czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00:

574 734 814

 

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy,

dla sprawców stosujących przemoc, świadków 

tel. 0-801-120-002

niebieskalinia.pl

 

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją

tel. 0-801-140-068

pomaranczowalinia.pl


Potrzebujesz pomocy psychologicznej, prawnej lub socjalnej? Jesteś świadkiem przemocy lub niepokoisz się o swoich bliskich? Oto lista miejsc, do których możesz się zwrócić w takich sytuacjach. Dzwoń lub pisz.

 

112 - Numer alarmowy

 

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa.

116111.pl

 

800 080 222 - Telefon dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa, czat.

liniadzieciom.pl

 

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Czynny od poniedziałku do piątku 12.00–15.00. Pomoc telefoniczna, mailowa.

800100100.pl

 

800 12 12 12 - Telefon Rzecznika Praw Dziecka - pomoc psychologiczna i prawna, telefon interwencyjny. Czynny od poniedziałku do piątku 8.15–16.00

brpd.gov.pl

 

800 120 002 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy

Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej Karty.

niebieskalinia.info

 

22 668 70 00 - Niebieska linia, telefon dla osób doznających przemocy

Czynny codziennie od 12.00-18.00. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej karty.

niebieskalinia.pl

 

22 621 35 37 - Telefon zaufania przy Centrum Praw Kobiet. Czynny od poniedziałku do piątku 10.00–16.00. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna.

cpk.org.pl

 

888 88 33 88 - Telefon dla kobiet doświadczających przemocy przy fundacji Feminoteka

Czynny od poniedziałku do piątku 8.00–20.00. Pomoc psychologiczna i prawna.

feminoteka.pl

 

Twój Parasol - Aplikacja mobilnawww.twojparasol.pl dla osób doświadczających przemocy. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych na numer alarmowy policji. Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych, które ukrywa prawdziwą funkcję aplikacji dla bezpieczeństwa użytkowników.

 

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Czynny od poniedziałku do piątku 9.30-15.30, bezpłatny.

 

800 120 148 - Zatrzymać przemoc – anonimowa policyjna linia specjalna

Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny.

 

800 702 222 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny, liniawsparcia.pl

 

22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji

Czynne środa i czwartek 17.00–19.00, forumprzeciwdepresji.pl

 

800 108 108 - Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich przy fundacji Nagle Sami

Czynna od poniedziałku do piątku 14.00–20.00, bezpłatny, naglesami.org.pl

 

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Czynna poniedziałek 10.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00. Kontakt mailowy: rpo.gov.pl,            

 

Inne ważne strony, na których znajdziesz listę miejsc oferujących pomoc i potrzebne informacje – materiały edukacyjne i informacyjne

  • fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się profilaktyką przemocy wobec dzieci, pomocą dzieciom jej doświadczającym i ich opiekunom (psychologiczna, medyczna, prawna).

  • kopd.pl – Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Zawiera informację o prowadzonej przez KOPD pomocy psychologicznej i prawnej.

  • interwencjakryzysowa.pl – strona zawiera listę Ośrodków Interwencji Kryzysowej oferujących pomoc psychologiczną i prawną na terenie całego kraju.

  • pcpr.info – strona zawiera listę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju.

  • ops.pl – strona zawiera listę Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.

  • um.warszawa.pl/antyprzemocowa– strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa zawierająca informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla osób doświadczających przemocy. Możliwość kontaktu również pod numerem 19 115.

  • pcps.pl– Fundacja Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, przeciwdziałanie przemocy, wspieranie relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich, tel. 61 221 11 12, e-mail: fundacja@pcps.pl.

  • ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie – lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego.