I miejsca w konkursie Technik Roku w kategorii mechatronika.

2019-03-20

15.03.2019 roku absolwent naszej szkoły Gabriel Kępka wraz ze swoim opiekunem Krystyną Wywijas uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów za zdobycie I miejsca
w konkursie Technik Roku w kategorii mechatronika.

Uroczystość zorganizował oddział krakowski SIMP. Gratulacje zostały przekazane także p. Dyrektor Agnieszce Siejce-Lasoń i całemu gronu pedagogicznemu za wkład pracy w wychowanie i edukację Gabriela.