,,ZIEMNIACZYSKO POD LIPOWCEM" ORAZ ,,FESTIWAL TRADYCYJNYCH PRZEPISÓW"

2019-08-27
Szanowni Państwo, 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” jako organizator imprez plenerowych pn. ,,Chrzanolandia zaprasza na ...Ziemniaczysko pod Lipowcem” oraz ,,Festiwal Tradycyjnych Przepisów”
 Program ,,Ziemniaczysko pod Lipowcem"
Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem” jest  imprezą, która obejmuje swoim zasięgiem cały teren naszego powiatu, na której prezentujemy między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, zespoły śpiewacze, zespoły teatralne, rzemieślników, rękodzielników, szkoły. Wypromujmy razem wydarzenie, które propaguje wśród mieszkańców powiatu tradycyjne wartości, mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego opartego na zasobach lokalnych.
,,Festiwal Tradycyjnych Przepisów” – po praz pierwszy zapraszamy Państwa do kulinarnej podróży po terenie dawnego powiatu chrzanowskiego. Z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich oraz Animatorów Miejscowości Tematycznych  odkryjmy dziedzictwo kulinarne naszego terenu.
Zapraszamy do degustacji trzech potraw wpisanych już przez LGD na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz siedmiu nowych przygotowywanych do wpisu.