Nasi uczniowie wyróżnieni nagrodą Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2015-11-26

25.11.2015 wręczono Nagrody Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015.

Wyróżnienie otrzymali - Dominik Ciapała i Łukasz Pałka.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za najlepsze wyniki w nauce, za najlepsze osiągnięcia artystyczne i za najlepsze osiągnięcia sportowe.
Za rok szkolny 2014/2015 zostało przyznane również specjalne wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę zespołową dla uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.
Wyróżnienie otrzymali - Dominik Ciapała i Łukasz Pałka. Uczniowie brali aktywny udział w pracach koła „Miłośnik Techniki” gdzie współpracując tworzyli aplikacje do programowania robotów mobilnych w jezyku C. Programy te zastosowali w sterowaniu robotami, które samodzielnie konstruowali na bazie klocków Lego. Na bazie tych samych klocków zbudowali i zaprogramowali gitarę cyfrową z czujnikami ultradźwiękowymi na której wykonywali utwory muzyczne. Wspólnie tworzyli skomplikowane programy sterujące procesami technologicznymi. Za tworzone programy byli nagradzani wyróżnieniami na konkursach organizowanych przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W roku 2014 zajęli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie pt’ Mam zawód, mam fantazję” w konkurencji „Auto Cad na start” pokonując 14 drużyn ze szkół technicznych z całego województwa małopolskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie rysunku w programie Auto Cad w jak najkrótszym czasie.

Uczniowie ukończyli szkołę z bardzo wysoką średnią i wzorowym zachowaniem.