OGŁOSZENIE - WYNIKI Z EGZAMINU ZAWODOWEGO

2020-03-31

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji styczeń - luty 2020 r. zostaną przesłane indywidualnie uczniom w dniu dzisiejszym za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu, i chcą poprawić wyniki w sesji czerwiec - lipiec 2020 r. proszę, żeby przesłali skan deklaracji w dniu dzisiejszym na e-mail: pce_chrzanow@op.pl. (wzór deklaracji do pobrania na stronie OKE w Krakowie w zakładce: egzamin zawodowy - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012)