ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

2020-12-15

W związku z rozporządzeniem MEiN wprowadzającym zmiany organizacji roku szkolnego 2020/2021 w szczególności wprowadzenie wspólnego terminu ferii zimowych, semestr I dla klas I - III Technikum Nr 1 i klas Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 zakończy się 31.01.2021 r.