WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

2020-12-28

 UWAGA ! Informacja dla uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 r.