Drogi Ósmoklasisto !!!

2021-06-17

Przedstawiamy dalszy ciąg opisów kierunków kształcenia w Zespole Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie - dzisiaj technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o specjalności FOTOWOLTAIKA, FOTOTERMIKA, GEOTERMIA, ENERGETYKA WIATROWA I WODNA.

Przemyśl, zdecyduj i wybierz dobrze!!!

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się:

- odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii;

- montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz instalacjami z nimi współpracującymi;

- prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej;

- prowadzeniem napraw i modernizacji istniejących instalacji OZE.