2021-11-10

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK" w Chrzanowie informuje, że dzień 12.11.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy i dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w zamian za pracę i zajęcia dydaktyczne odpracowane w dniu 11.09.2021 r.