WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

2021-11-22

W piątek 19 listopada uczniowie Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie wraz z uczniami z Zespołu Szkół w Libiążu wzięli udział w bezpłatnej wycieczce zawodoznawczej w ramach realizowanego wspólnie projektu unijnego pn. "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego".

Uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zobaczyć Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.
Przedsiębiorstwo to zajmuje wiodącą pozycję na rynku pracy w dziedzinie: budowy, napraw i modernizacji nawierzchni kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych.
Spółka ta od 2018 roku poszerzyła zakres swoich usług o rynek usług energetycznych i trakcyjnych na sieci linii kolejowych.
Przedsiębiorstwo to nieustająco poszukuje i poszerza grono swoich pracowników o wykwalifikowanych uczniów i studentów w zawodzie: elektryk, elektronik, mechatronik, mechanik, automatyk.