Zajęcia na strzelnicy

2022-04-04

Klasa 1 tb uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy sportowej z instruktorem strzelectwa z PMDK KS Snajper LOK. Uczniowie po odbyciu instruktażu sprawdzali swoje umiejętności. 

Takie zajęcia kształtują i umacniają wśród młodzieży obywatelską postawę wobec obronności, uczą ostrożności i rozwijają sprawność manualną.