Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

2022-09-15

W dniach od 12 do 16 września w naszej szkole odbywa się Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi MEN przy współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Realizowane są działania promujące postawy prozdrowotne i popularyzujące wiedzę na temat chorób zakaźnych oraz profilaktyki zakażeń.