X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach

2022-11-04

4 listopada 2022 r. odbył się w Zespole Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego.

.
Patronatem Honorowym konkurs objął Starosta Chrzanowski Pan Andrzej Uryga, Burmistrz Chrzanowa Pan Robert Maciaszek oraz Prezes Zarządu Głównego PTT Pani Jolanta Augustyńska.
W konkursie zorganizowanym z inicjatywy chrzanowskiego oddziału PTT oraz ZST "FABLOK" w Chrzanowie wzięło udział 75 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczne zadania dotyczyły Tatr Polskich. W przerwie konkursu uczniowie zapoznali się z naszymi pracowniami: mechatroniczną, elektroniczną, CNC i odnawialnych źródeł energii.
Klimat gór poczuliśmy w czasie występu młodzieży naszej szkoły.