Porozumienie o współpracy

2022-11-23

Porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

1
Dnia 21 listopada br. Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Siejka - Lasoń podpisała porozumienie o współpracy z dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzym Składkiem. Porozumienie o współpracy zakłada między innymi:
  • rozwój edukacji technicznej młodzieży;
  • podnoszenie jakości kształcenia;
  • zachęcanie do kontynuacji nauki na poziomie wyższym.

Dokument  zakłada również możliwość uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale. Uczniowie będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, a także będą mieć możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.

Ze strony Szkoły współpracę koordynować będzie mgr inż. Zbigniew Maciuba, a ze strony Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK.