Wyniki naboru 01.2023

2023-02-08

UWAGA!!! Informujemy, iż na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej CKZ zostały opublikowane wyniki naboru 01.2023 do projektu "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego".