21 lutego odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 8 w Chrzanowie

2023-02-23

Tym razem w szerszym składzie: Emilia, Igor, Kacper i dwóch Jakubów. Najpierw Igor, tym razem w duecie z Emilią, zaśpiewali kilka piosenek Wolnej Grupy Bukowina.

Chyba się podobało... :)

A potem ósmoklasiści, z pomocą naszej ekipy poznawali budowę i działanie układów mechatronicznych, sterowali ramieniem manipulatora, obserwowali na oscyloskopie różne przebiegi elektryczne.

Kacper pokazał uczniom budowę i działanie małej instalacji fotowoltaicznej oraz małego robota - wózka poruszającego się wzdłuż zadanej trajektorii.

Duże zainteresowanie wzbudziły również modele przekładni i mechanizmów stosowanych w budowie maszyn.