Kurs programowanie sterowników PLC

2023-03-07

W minioną sobotę tj. 04.03.2023 r. zakończyły się dwie ostatnie edycje Kursu programowania sterowników PLC z zastosowaniem w układach sterowania  realizowanego w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.

Kurs pozwolił uczestnikom na rozszerzenie ich kompetencji zawodowych o znajomość budowy sterowników PLC , ich konfiguracji, a także programowania, podłączania, rozbudowy i diagnostyki. Uczestnicy uzyskali bardzo cenioną współcześnie umiejętność pisania programów do sterowania kilkoma urządzeniami oraz wykonywania prostych układów sterowania.