Szkolny konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

2023-03-10

Dnia 3 marca br. odbył się konkurs historyczny pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater Niezłomny”. Celem konkursu było upamiętnienie bohaterskiej postawy żołnierzy wyklętych, którzy w obronie ojczyzny, wolności i polskich tradycji nie wahali się zapłacić ceny najwyższej - swojego życia.

Do konkursu przystąpiło 14 uczniów. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w formie testu. Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce zajął Marcin Ryba z klasy III ta;
II miejsce – Dariusz Ślebioda z klasy III tb;
III miejsce – Krzysztof Małkus z kl. I ta.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. W naszych czasach warto przypominać postawę, którą reprezentowali Żołnierze Wyklęci. Zapisali tragiczną kartę naszej historii, ale ich poświęcenie nie zostało zapomniane. Wskazują nam jak można rozumieć patriotyzm i miłość do ojczyzny oraz wierność ideałom. Gratulujemy najlepszym i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w taki sposób ocalają od zapomnienia pamięć o bohaterach.