Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

2023-03-16

15 marca odbył się etap szkolny II edycji konkursu historycznego „Polska-Węgry-Historia Przyjaźni”. 

Wzięło w nim udział 6 uczniów: Kalinowski Filip kl.1ta ,Bartosz Matysik kl.4tm, Przemysław Mikołajczyk kl.4tm, Krzysztof Małkus kl.1ta, Jacek Wielgus kl.1ta, Tymoteusz Rus1ta.  Do drugiego, wojewódzkiego etapu zakwalifikował się: Bartosz Matysik z klasy 4tm.Gratulujemy!!!
Jacek Wielgus i Tymoteusz Rus z kl.1ta zajęli ex aequo II miejsce. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów: św. Kingi, króla Stefana Batorego i gen. Józefa Bema. Organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.