Spotkanie ze ze starszym inspektorem pracy Panem Bogdanem Solawą

2023-04-19

17 kwietnia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych Technikum ze starszym inspektorem pracy Panem Bogdanem Solawą z Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa - poznaj swoje prawa w pracy".

Uczniowie podczas prelekcji dowiedzieli się, że Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
W dalszej części Pan inspektor przeanalizował różne wypadki przy pracy młodych pracowników i zapoznał uczniów z przykładowymi działaniami polegającymi na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy.
Liczymy, że spotkanie to podniesie poziom wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród naszej młodzieży.