Wyniki naboru na staże

2023-05-09

UWAGA!!! Informujemy, iż na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej CKZ zostały opublikowane wyniki naboru staże 2023 w ramach projektu "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego".