Wyjazd zawodoznawczy do Tarnowskich Gór

2023-05-15

W dniu 12.05.2023 r. 28 uczniów kształcących się w technikum w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie i Zespole Szkół w Libiążu wraz z 2 opiekunami uczestniczyło w wyjeździe zawodoznawczym do firmy VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o.o. jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska.

Kryterium doboru firmy do wyjazdu zawodoznawczego była zgodność z założeniami realizowanego projektu - fakt rozszerzenia CKZ o branżę energetyczną oraz innowacyjność w zakresie stosowanych proekologicznych technologii.

Na wstępie uczestnikom wyjazdu wyświetlono krótki film oraz przedstawiono prezentację multimedialną na temat struktury organizacyjnej i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Po krótkim przeszkoleniu z zasad bezpiecznego poruszania się po zakładzie i wyposażeniu w kaski i kamizelki odblaskowe uczniowie zwiedzali nowoczesną linię technologiczną - uruchomioną w kwietniu br. instalację kogeneracyjną do skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, opartą o dwa silniki zasilane gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej oczyszczalni ścieków.  Ta nowoczesna proekologiczna instalacja pozwoli na redukcję zużycia węgla, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 30%, co ma ogromny wpływ na ochronę środowiska. Uczniom zaprezentowano również kotłownię, w której część kotłów opalana jest paliwem biomasowym leśnym. Uczestnicy mieli także możliwość zajrzeć przez wziernik do wnętrza pracującego kotła. Pokazano im też składowisko biomasy wyposażone w bardzo ciekawe rozwiązanie – ruchomą podłogę do podawania paliwa. Ciekawostką była możliwość zobaczenia stanowiska pracy dyspozytora mającego wizualizację pracy poszczególnych urządzeń zakładu.

Na zakończenie firma przygotowała niespodziankę – quiz z nagrodami dla uczniów dotyczący znajomości zaprezentowanych zagadnień.