Uwaga Ósmoklasiści!!!

2023-07-27
Dyrektor ZST "FABLOK" w Chrzanowie informuje, że są jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych o profilach:
technik pojazdów samochodowych - 3 wolne miejsca;
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym - 3 wolne miejsca;
klasa wielozawodowa Szkoły Branżowej I Stopnia - 1 wolne miejsce.