Szkolenie Przemysłu 4.0

2023-09-20

W dniach 16-17 września nasi uczniowie uczestniczyli w kursie "PRZEMYSŁ 4.0 w sterownikach PLC z wykorzystaniem Node-RED", który odbył się na Politechnice Wrocławskiej. Pod czujnym okiem prowadzącego nabywali umiejętności obsługi programów TIA Portal, Node-RED, Influxdb oraz Grafana, których używa się powszechnie w przemyśle.