Gabriel Kępka, uczeń klasy III mechatronik na konferencji prasowej.

2017-05-24

Gabriel Kępka, uczeń klasy III mechatronik, został zaproszony na konferencję prasową z udziałem Pana Starosty - Krzysztofa Kasperka, Dyr. PCE Mariusza Wacławka, opiekunki ucznia - mgr inż. Krystyny Wywijas oraz przedstawicieli prasy. Spotkanie odbyło się 9 maja 2017 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, podczas którego przedstawiono sukcesy Gabriela na szczeblu ogólnopolskim (zajęcie II miejsca w kraju w XLIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej).

Uczeń pochwalił się wrażeniami z przygotowań do olimpiady oraz z jej przebiegu. Podkreślił także, jak ważna jest systematyczna praca, by dojść do wytyczonego celu. Zwrócił uwagę na to, jak istotne jest zdobycie dobrego zawodu, aby być poszukiwanym na rynku pracy fachowcem. A nasza szkoła, co stwierdził - Gabriel stwarza taką szansę, kształcąc świetnych fachowców. Trzeba tylko taką możliwość wykorzystać, co udało się wielu naszym uczniom.