XL Olimpiada Wiedzy Technicznej

2013-11-17

Do etapu II zakwalifikował się uczeń kl. IV technik elektryk Tomasz Łaskiewicz.

Etap II odbędzie się się 16.01.2014r.

Krystyna Wywijas