Uwaga uczniowie!

2023-11-10
UWAGA!!! W zakładce CKZ trwałość projektu / Dla uczestników, publikujemy listy osób zakwalifikowanych w przeprowadzonej rekrutacji w terminie od 3 października 2023 r. do 13 października 2023 r. do uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych przez Centrum Kompetencji Zawodowych na etapie trwałości projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.