XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach

2023-11-13

10 listopada 2023 r. odbył się w Zespole Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego.

Patronatem Honorowym konkurs objął Starosta Chrzanowski Pan Andrzej Uryga, Burmistrz Chrzanowa Pan Robert Maciaszek oraz Prezes Zarządu Głównego PTT Pani Jolanta Augustyńska.
W konkursie zorganizowanym z inicjatywy chrzanowskiego oddziału PTT oraz ZST "FABLOK" w Chrzanowie wzięło udział 83 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczne zadania dotyczyły Bieszczad.
O godzinie 11:00 miało miejsce rozpoczęcie konkursu, Dyrektor ZST „FABLOK” Pani Agnieszka Siejka-Lasoń, wspólnie z prezesem PTT Oddziału w Chrzanowie Panem Remigiuszem Lichotą przywitali uczestników konkursu, opiekunów i zaproszonych gości oraz życzyli powodzenia.
Następnie odbył się występ artystyczny uczniów ZST „FABLOK”.
W przerwie konkursu uczniowie zapoznali się z naszymi pracowniami: mechatroniczną, elektroniczną, CNC i odnawialnych źródeł energii.
Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe: kijki trekkingowe i plecaki turystyczne. Wręczony został również puchar prezesa Zarządu Głównego PTT dla najlepszego zespołu z SKK PTT. W tym roku trafił on do rąk SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie.

Gratulujemy!