Nowy sprzęt na zajęcia z EDB

2023-12-02

Dzięki zakupieniu przez ZST "FABLOK" w Chrzanowie, treningowego sprzętu do ćwiczeń w ramach zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa, nasi uczniowie mogą zdobyć praktyczne umiejętności potrzebne, w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Kamizelka do zakrztuszeń, pozwala na realistyczny trening metod odkrztuszania, w tym rękoczynu Heimlich. Natomiast AED wzbogaca zajęcia praktyczne z RKO, pozwalając na przećwiczenie wykorzystania automatycznego defibrylatora. Dodatkowo, opaska mierząca poprawność wykonywanych uciśnięć, sprawia, że uczniowie już podczas ćwiczeń otrzymują informację zwrotną na temat skuteczności swoich działań.