WRĘCZENIE LISTÓW GRATULACYJNYCH DLA STYPENDYSTÓW

2023-12-13

13 grudnia 2023 r. w ZST „FABLOK” w Chrzanowie odbyła się uroczysta gala wręczenia listów gratulacyjnych dla uczniów, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych z terenu powiatu chrzanowskiego w obszarze elektryczno-elektronicznym, górniczo-mechanicznym i energetycznym.

Stypendia organizowane są w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych przez ZST ”FABLOK” w Chrzanowie na podstawie Uchwały Nr 2871/45/2023 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 07.09.2023 r. w ramach trwałości projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.
W br. szkolnym najzdolniejsi uczniowie, którzy zgłosili się do uczestnictwa w w/w projekcie, otrzymują stypendium w wysokości 9 000,00 zł po 1 000,00 zł miesięcznie od  października 2023 r. do czerwca 2024 r. Stypendia finansowane są ze środków budżetu Powiatu Chrzanowskiego.
W roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu stypendium zostało przyznane łącznie 13 uczestnikom projektu tj. 9 uczniom z ZS w Libiążu, 3 uczniom z ZST „FABLOK” w Chrzanowie, oraz 1 uczniowi z ZSTU w Trzebini. Stypendium przyznane zostało biorąc pod uwagę średnią ocen z przedmiotów zawodowych za ubiegły rok szkolny, zdobycie
jednego z trzech pierwszych miejsc w konkursach zawodowych, oraz kolejność przyjęcia zgłoszeń.


Stypendia otrzymali:
ZS w Libiążu:
Pachut Filip średnia ocen 5,50
Kosowski Kacper średnia ocen 5,25
Zimny Oskar średnia ocen 5,25
Kras Mateusz średnia ocen 4,80
Księżarczyk Wojciech średnia ocen 4,80
Minkiewicz Stanisław średnia ocen 4,80
Nazimek Mateusz średnia ocen 4,80
Kras Wiktor średnia ocen 4,71
Kuca Antoni średnia ocen 4,67

ZST „FABLOK” w Chrzanowie:
Remin Bartosz średnia ocen 5,50
Prochowska Emilia średnia ocen 4,80
Lurka Jakub średnia ocen 4,60

oraz ZSTU w Trzebini:
Piłka Jakub średnia ocen 4,75