Jasełka w parafii na Rospontowej!

2024-01-30

W niedzielę 28 stycznia przedstawiciele szkolnego Koła Teatralnego wystawili jasełka pt. "Błogosławiona noc" w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie. Obecni parafianie przyjęli jasełka z radością i gromkimi oklaskami.