1 ta w GOJump

2024-02-07

3 godziny wysiłku intelektualnego i fizycznego dla klasy I ta, warsztaty z podstaw przedsiębiorczości w GOjump w Krakowie - można? Można!