Przedstawiciele ORLEN Serwis S.A. na prelekcji w ZST "FABLOK" w Chrzanowie

2024-01-08

5 stycznia przedstawiciele grupy ORLEN Serwis S.A. w osobach: Krzysztof Różański i Grażyna Szumlicka-Rychlik – Zespół Rozwoju Kompetencji, Rafał Bochenek, Kierownik Działu AKPiA i Elektrycznego Południe oraz Bartłomiej Przybyła, Kierownik Działu Mechanicznego Południe gościli w naszej szkole.

Prelegenci spotkali się z uczniami klas technikum o profilach: elektrycznym, mechanicznym, automatycznym i mechatronicznym, aby opowiedzieć o możliwościach rozwoju zawodowego, podnoszenia wykształcenia i dodatkowych świadczeniach, jakie oferuje pracodawca.
Uczniowie obejrzeli filmy promujące spółkę: pierwszy o pracy wykonywanej przez pracowników Spółki w poszczególnych branżach i drugi, prezentujący sylwetki Ambasadorów Marki.
Dociekliwi uczniowie zadawali wiele pytań związanych z podjęciem stażu, praktyk, a także ewentualnego zatrudnienia w strukturach GK ORLEN Serwis, co świadczy o dużym zainteresowaniu ofertą OSSA.