Współpraca z Tauron Dystrybucja S.A.

2024-04-03

W środę, 3 kwietnia, uczniowie wysłuchali prelekcji pt. „Urządzenia i aparatura na stacjach elektroenergetycznych SN/nN” 

Prowadzący prelekcję p. Tomasz Podraza - Z-ca Kierownika Regionu SN i nN przedstawił uczniom klas: I tb, II tb i III tb budowę oraz wyposażenie stacji elektroenergetycznych przetwarzających średnie napięcia na napięcia niskie. Oprócz prezentacji uczniowie mogli zobaczyć z bliska elementy wyposażenia oraz przewody stosowane w takich stacjach oraz liniach napowietrznych.

Tego typu zajęcia są doskonałym uzupełnieniem lekcji, spotkanie z osobą mającą bezpośredni kontakt z takimi urządzeniami pozwala zweryfikować wiedzę teoretyczną z rzeczywistością w praktyce.