Porozumienie z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

2024-04-03

W sali Senatu Uczelni wolę zawarcia porozumienia o współpracy podpisami potwierdziły:
ze strony Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu - Rektor dr Sonia Grychtoł prof. MUP, ze strony Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie - Dyrektor mgr Agnieszka Siejka-Lasoń.