Egzamin zawodowy

 TECHNIKUM - DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019

Lp. 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji 

Zdający przynosi na egzamin 

1.

BUD.25

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,  ekierka, temperówka

2.

DRM.08

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

kalkulator prosty*, ołówki: HB i H lub HB i 2H,  gumka, linijka 30 cm, temperówka, kątomierz,  cyrkiel, ekierki 2 szt. (45oi 60o)

3.

ELE.05 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji  elektrycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

4.

ELM.03

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

5.

ELM.06

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

6.

MEC.09 

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,  linijka, temperówka

7.

MOT.06 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka


Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – Formuła 2017

Lp. 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji 

Zdający przynosi na egzamin 

1.

EE.21

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych