Technik elektryk

Technik elektryk - to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. 

Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia absolwent technikum elektrycznego jest atrakcyjną osobą na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Technik elektryk to specjalista, który potrafi:

- montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;

- wykonywać i uruchamiać instalację elektryczną;

- lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

- oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń elektrycznych po montażu i naprawie;

- programować sterowniki mikroprocesorowe i nowoczesne inteligentne instalacje elektryczne