Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych
symbol cyfrowy zawodu: 311513
 
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów
samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa
pojazdów samochodowych:
a) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w
pojazdach samochodowych,
b) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych,
c) wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
2) w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych:
a) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
b) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
c) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.