Technik spawalnictwa

symbol cyfrowy zawodu: 311516

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa to specjalista poszukiwany na rynku pracy, przygotowany do wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG, TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne, cięcie plazmowe i in. Zajmuje się też projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn, z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM. Dokonuje oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe, nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych.

Uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:
MEC.08  –  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.10  –  Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 

W toku zawodowego kształcenia teoretycznego i szkolenia praktycznego uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania gazowego,

2) warunków i stosowanych sposobów termicznego cięcia oraz napawania,

3) metod, urządzeń i warunków zgrzewania metali i tworzyw sztucznych,

4) urządzeń i technologii spawania łukowego elektrodami otulonymi, w osłonach gazowych, łukiem krytym, cięcia plazmowego i in.,

5) materiałów przeznaczonych na konstrukcje spawane, ich obliczaniem i technologicznością (czyli zespołem cech konstrukcji ułatwiającym ich produkcję),

6) zastosowania technologii spawania przy wytwarzaniu konstrukcji budowlanych, mostów, zbiorników, aparatury chemicznej, samochodów i budowie maszyn,

7) kontroli jakości złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych,

8) wdrażania bezpiecznych metod pracy,

9) korzystania z dokumentacji technicznej i literatury fachowej.