Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o specjalności fotowoltaika, doradztwo energetyczne

FOTOTERMIKA, GEOTERMIA, ENERGETYKA WIATROWA I WODNA.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się:

- odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii;

- montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz instalacjami z nimi współpracującymi;

- prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej;

- prowadzeniem napraw i modernizacji istniejących instalacji OZE.